Lietuvos universiteto kūrėjų palikimo pėdsakais

Technikos fakultetas

VDU Technikos fakulteto studentai praktikos metu prie garo mašinos (1935). © ® Vytauto Didžiojo karo muziejus

Technikos fakultetas buvo įsteigtas 1922 m. vasario 16 d. Vientisą struktūrą išlaikė iki 1940 m. rugsėjo 1 d. Tuomet jis buvo padalintas ir suformuoti du nauji, Technologijos ir Statybos fakultetai. Po karo Technologijos ir Statybos fakultetų pagrindu buvo suformuoti dar keletas fakultetų.

Per savo veikimo laiką vientisame fakultete buvo parengta 300 įvairių sričių inžinierių. Fakulteto dekanais buvo Pranas Jodelė (1922–1927  m.), Kazimieras Vasiliauskas (1929–1933  ir 1937–1940 m.), Silvestras Grinkevičius (1933–1937 m.).

Technikos fakulteto veikla 1922–1940 metais turėjo didelės įtakos krašto ūkiui ir pramonei. Buvo parengti pirmieji inžinieriai, publikuoti pirmieji lietuviški technikos vadovėliai ir suformuoti technikos specialistų rengimo pagrindai. Fakulteto specialistai pradėjo įvairius gamtos turtų ir žaliavų tyrimų darbus.

Okupacinės valdžios taip pat investavo į praktines specialybes ir fakulteto įpėdinius, tad 1940–1950 m. juos baigė jau 663 inžinieriai.