Lietuvos universiteto kūrėjų palikimo pėdsakais

Teisių fakultetas

VDU Teisės fakulteto studentų ir dėstytojų ekskursija (1933). © ® Rokiškio krašto muziejus

Teisių fakultetas buvo įsteigtas 1922 m. rugpjūčio 16 d., išskiriant jį iš panaikinto Sociologijos fakulteto. Jame buvo vystomi teisės ir ekonomikos mokslai. Dėl didelio teisininkų poreikio teisininkų rengimas gožė ekonomistų rengimą.

Pagal studentų skaičių ketvirtajame dešimtmetyje šis fakultetas buvo didžiausias visame universitete. Teisių fakulteto populiarumą nulėmė praktiniai motyvai. Studentai galėjo studijuoti teisės ar ekonomikos mokslus ir kartu dirbti valstybės ar privačiose įstaigose. Tai buvo perspektyvu, įgytas teisės ir ekonomikos žinias iš karto galėjo pritaikyti praktikoje.

Iki 1940 m. teisininkų diplomai buvo įteikti 959 absolventams, ekonomistų – 215.

Fakultetui vadovavo Petras Leonas (1922–1933 m.), Vaclovas Biržiška (1933–1935  m.) ir Augustinas Janulaitis (1935–1939 m.). Fakultetas 1940 m. sausio 1 d. buvo perkeltas į Vilniaus universitetą.   

Teisių fakultete dirbo Lietuvos teisininkų ir ekonomistų elitas, žibėjęs savo išsilavinimu, kompetencijomis, moralinėmis laikysenomis. Daugelis fakulteto mokslininkų ne tik angažavosi akademinėje veikloje, bet ir ėjo atsakingas pareigas įvairiose valstybės institucijose.